top of page

INSPIRALIVS INTEGRITETSPOLICY

InspiraLiv följer dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter och lämnar aldrig ut kundens uppgifter till 3:e part för marknadsföring.

InspiraLiv behöver följande personuppgifter från dig för att du som kund kan beställa och använda företagets tjänster och/eller produkter:  Namn, adress, personnummer, telefonnummer personliga bilder*, e-postadress, hälsouppgifter* och betalningsuppgifter såsom kortnummer, eller bankkontonummer för betalningar via autogiro.

InspiraLiv behandlar dina uppgifter enbart för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.  Företaget behöver de uppgifterna som beskrivs ovan för att kunna tillhandahålla de tjänster eller produkter du har begärt. Företaget använder och sparar dina uppgifter samt korrespondens eller liknande för att kunna tillhandahålla service av hög kvalitet. InspiraLiv överväger alltid risken och är medveten om att dålig behandling av dina uppgifter skulle innebära en kränkning av din integritet. 

Följande beskrivs det hur och i vilka situationer använder företaget dina uppgifter. 

  1. För kundregistrering. InspiraLiv använder dina personuppgifterna för att registrera dig som kund i systemet.

  2. För administrativa processer såsom fakturering eller annan typ av betalning gällande företagets tjänster och produkter. Även för kreditupplysnings ändamål vid behov.

  3.  För Kundtjänst. InspiraLiv använder dina uppgifter för att kunna hantera dina klagomål eller reklamationer, och för att hjälpa dig vid frågor eller önskemål om företagets tjänster/produkter när du kontaktar företagets kundservice.

  4. För delning av frågeformulär / hälsoenkäter eller andra dokument som du skulle behöva fylla i vid beställning av olika tjänster.

  5. För att hålla dig uppdaterad. Företaget vill informera dig om tex: Företagets villkor, ändring av villkor, uppdateringar av villkor, uppdatering av tjänster och produktnyheter. För alla dessa ändamål kommuniceras företaget med dig antingen via brev, sms, mms, telefonsamtal, e-post och/eller via InspiraLivs hemsidan. Denna information kan även innehålla direktreklam, om du har tidigare samtyckt till detta. Du kan när som helst avregistrera dig från InspiraLivs nyhetsbrev och all kommunikation via info@inspiraliv.se

  6. För att kunna erbjuda dig företagets tjänster. InspiraLiv använder de uppgifterna som du frivilligt anger när du fyller i de frågeformulär / hälsoenkäter om holistisk kost och livsstil eller kostregistreringar. Detta för att företaget ska kunna utföra professionell analys av dessa data och återkomma till dig med personanpassad kost- och/eller träningsplan samt specifik kost- och livsstilrådgivning. InspiraLiv använder sig av programmet Nutrition Data. Det är ett professionellt program för näringsberäkning, kostrådgivning och träningsrådgivning. Programmet uppfyller högt ställda krav och används bland annat inom sjukvård, friskvård, forskning och utbildning.

  7. För marknadsföring. InspiraLiv vill informera dig om alla de tjänster, produkter, erbjudande, kampanj, event, tävlingar eller aktiviteter som kan vara intressanta och relevanta för dig. Företaget frågar alltid efter ditt samtycke innan dessa information tilldelas med dig och du kan när som helst avregistrera dig från InspiraLivs nyhetsbrev och all kommunikation via info@inspiraliv.se.  InspiraLiv lämnar aldrig ut kundens uppgifter till 3:e part för marknadsföring. 

  8. För att fullgöra företagets skyldigheter och efterlevnad av lagar. Dina uppgifter används även vid lagring av faktureringsunderlag gällande företagets skyldighet enligt bokföringslagen. Och kan lämnas även ut till polisen på begäran om de är relevanta för utredning av brottsmisstankar. 

Uppgifterna som nämns i början av denna integritetspolicy och (endast i vissa fall) ditt foto samlas in i samband med att du blir kund hos InspiraLiv. Detta görs genom att beställa företagets tjänster eller produkter. All information lämnas frivilligt av dig själv. Du som kund har ansvaret och rättighet att läsa, granska och acceptera denna policy innan du beställer företagets tjänster/ produkter. Du har även rättighet att kommunicera dina frågor eller synpunkter innan du accepterar denna policy om något skulle upplevas som otydligt, orimligt eller diskriminerande.

Alla uppgifter som samlas behandlas för olika ändamål och de sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och beroende på företagets skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas aldrig längre än det som verkligen behövs och som företaget anser är rimligt. Om inte annat krävs, sparas uppgifterna så länge som du är kund hos företaget.

När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen, även om att du inte längre är kund hos företaget.

Företaget använder olika antivirus och säkerhetsprogram som skyddar mot både virus, spionprogram, hackare bland andra; Och som gör regelbundna säkerhetskopior. InspiraLivs anställda känner till och använder denna integritetspolicy som en grundläggande princip i deras vardagliga jobb. 

Både InspiraLivs anställda och InspiraLivs leverantörer såsom leverantörer av affärssystem, tekniska plattformar, redovisningsföretag, transportföretag eller marknadsföringsföretag har tillgång till dina uppgifter för de ändamål som beskrivits ovan. Dina personuppgifter kan även lämnas till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och till polisen vid begäran. 

Du som kund har rätt att veta hur dina uppgifter behandlas och varför. Du har rätt att få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, kompletterade, begränsade eller raderade.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att veta vilka personuppgifter om dig som företaget behandlar. Begäran ska göras skriftligt till: 

InspiraLiv HB

Bodalsvägen 43

181 36 Lidingö

Begäran skall vara signerad av dig. Du måste även kunna legitimera dig med en i Sverige godkänd ID-handling. Företaget endast lämnar ut sådana uppgifter som  med säkerhet vet tillhör dig.

Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress och kvitteras.

Du borde omedelbart kontakta InspiraLiv via info@inspiraliv.se om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsreglering.

Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten IMY på www.imy.se om du har synpunkter på InspiraLivs  behandling av dina personuppgifter och göra en anmälan om personuppgiftsincident.

* Personliga bilder kan behövas vid beställning av olika tjänster och används som före och efter bilder vid tex. kost-eller träningsrådgivning med inriktning för att gå upp eller ner i vikt. Bilderna publiceras aldrig på hemsidan eller företagets sociala plattformar utan ditt samtycke.

Kontaktuppgifter: 


Inspiraliv HB

Bodalsvägen 43

181 36 Lidingö

www.inspiraliv.se

info@inspiraliv.se

Senast reviderad: 2021-10-28. Lidingö, Sverige.

InspiraLiv HB

bottom of page