top of page

INSPIRALIVS SYN PÅ HÄLSAN

balancing stones isolated on white_edited.jpg

Vi definierar god hälsa som en bra balans mellan olika delar, medveten kost och näring, lämplig fysisk aktivitet, bra återhämtning, meningsfulla uppgifter, harmoniska relationer, ständig personlig utveckling och en gynnsam miljö. Dessa delar är sammankopplade och påverkar varandra.

Det är naturligt att vårt hälsotillstånd förändras i samband med olika faktorer och de erfarenheter vi genomgår i våra liv. Ohälsan uppstår när vi befinner oss i obalans men detta kan vi ändra på genom att skapa balans igen. 

bottom of page